Doklad o likvidaci vozidla dle zákona

Zákon č. 56/2001 Sb. ve svém ustanovení § 13 odst. 2 výslovně stanovuje. že se žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru předloží vlastník motorového a přípojného vozidla i doklad o likvidaci vozidla. Zákon č. 56/2001 Sb. v

Potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení je nutno doložit při podání žádosti o trvalé vyřazení všech úplných nebo neúplných motorových vozidel, tedy včetně traktorů a samojízdných pracovních nástrojů, které jsou opatřeny registrační značkou a vedeny v registru silničních vozidel. Zákonná lhůta mezi vyřízením ekologické likvidace, datem kdy bylo auto přijato do sběrny autovraků, a podáním žádosti o vyřazení vozidla z evidence je 10 dní.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider slider slider

Duis risus est

Social

.

.

.

.

.

.